Vloeronderhoud is een vak apart

Het specialistisch onderhoud is per vloersoort zo verschillend dat er nogal wat vakmanschap van de uitvoerder gevraagd wordt. Een behandelen van een houten vloer vraagt andere kennis is immers dan het behandelen van een natuursteen vloer. Kennis qua te gebruiken machines, beschermingsproducten en schoonmaak systemen. Ook trends zijn bepalend voor de eisen die aan de vakman gesteld worden. Voortdurend op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de markt zijn dus voor de vakman bepalend voor het uiteindelijk te kunnen bieden mogelijkheden met daaraan gekoppeld het gewenste resultaat Natuursteen kun je grofweg verdelen in 2 hoofdgroepen. Kalkhoudende soorten als marmer, travertin, hardsteen en niet kalkhoudende soorten als graniet, leisteen en kwartsiet. Kalkhoudende soorten zijn zeer kwetsbare soorten als het gaat om slijtage, vlekken en het ontstaan van krassen. Een veel gehoorde klacht van de klant is; Er is mij verteld dat dit een vloer voor mijn leven is! Dat klopt wel maar aan iedere vloer heb je nu eenmaal onderhoud. En hoe zachter de soort des te sneller slijtage. Voornamelijk door het inlopen van zand.

.

Vloeronderhoud advies

Het onderhoudsadvies na de behandeling is van groot belang daar, indien dit opgevolgd wordt, het periodieke onderhoud kan uitstellen. Een onderhoudsadvies wil zeggen dat met de klant ook gesproken wordt over voorzorgsmaatregelen zoals vloermatten, een stofwissysteem en de juiste onderhoudsproducten afgestemd op de vloer en de behandeling die de vloer heeft gekregen. Zowel voor hout als natuursteen geldt dat de behandeling die aangeboden kan worden afhankelijk is van de staat van de vloer. U ziet, er zijn volop mogelijkheden. Dus als u uw vloer een tweede leven gunt, denk dan goed na over wat u wilt en over de mogelijkheden die de vakman u aanbiedt.